Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
TechSoup

DILIA letos slavnostně udělí Cenu Evalda Schorma při příležitosti zahájení festivalu ZLOMVAZ 2004

Při zahájení festivalu vysokých divadelních škol ZLOMVAZ 2004 udělí dne 13. května divadelní a literární agentura DILIA Cenu Evalda Schorma za rok 2003 mladé autorce Jolaně Kubíkové za inscenaci „Dobrou noc,“ kterou napsala a režírovala v rámci studia na brněnské JAMU. Inscenace „Dobrou noc“ bude uvedena na festivalu v sobotu 15. května od 14.30 v divadle Ypsilon.

Jolana Kubíková je posluchačkou 3. ročníku činoherní režie DiFa JAMU a studuje v ateliéru Mgr. Ivo Krobota.
Cena je letos poprvé spojena s finanční odměnou udělenou přímo tvůrcům vítězné inscenace.

Historie udílení Ceny E. Schorma
V roce 2001 se DILIA rozhodla aktivně se podílet na rozvoji české dramatické tvorby a jejího následného inscenování formou podpory nastupující generace mladých umělců. Vznikl tak Grant DILIA pro podporu vzniku inscenačních projektů studentů uměleckých škol s důrazem na původní tvorbu. Komise vybírá z grantem podpořených projektů nejzajímavější inscenaci, která získá Cenu Evalda Schorma. Ta je spojena s finanční odměnou přímo pro tvůrce projektu.

Cenu Evalda Schorma pro rok 2002 získala inscenace DAMU Nikola Šuhaj Loupežník v úpravě a režii Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského.

DILIA se v loňském roce rozhodla rozšířit udělování Grantové podpory o filmové projekty studentů FAMU a následně pak udělit cenu Jana Kříženeckého pro nejlepší studentský film.

Na financování Grantů DILIA a Cen E. Schorma a J. Kříženeckého se kromě DILIA podílejí i společnosti AVENIR a GUARANT.

Lukáš Matásek, tel. 266 199 823, fax 283 893 599, e-mail: matasek@dilia.cz


DILIA
Občanské sdružení
Divadelní a literární agentura
Krátkého 1, Praha 9

DILIA, divadelní a literární agentura (založena r. 1949) je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu.

DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s právy autorskými v návaznosti na oprávnění udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Tuto činnost vykonává v oborech a oblastech vymezených rozhodnutím MK ČR o udělení výše zmíněného oprávnění, a to ve vztahu k tuzemským i zahraničním subjektům. V praxi tato činnost představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv při výkonu kolektivní správy; uzavírání hromadných smluv s provozovateli kabelových televizí, s televizními a rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení a s provozovateli kopírovacích služeb; uzavírání recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a rozúčtování odměn a náhrad nositelům autorských práv.

DILIA dále vykonává agenturní činnost při které zprostředkovává uzavírání licenčních smluv na užití děl českých a zahraničních autorů. Zaměřuje se především na oblast divadla, literatury, médií a jiných druhů užití autorských děl. Jednotlivá oddělení DILIA vyvíjejí zároveň se zmíněnou činností také řadu dalších aktivit příslušných danému oboru agenturní činnosti – od agentáže přes vydávání divadelních textů, informační a konzultační činnost až po pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.
DILIA je členem nevládní mezinárodní organizace CISAC.

(28.04.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2018 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2018 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.